"מסע בין כוכבים" המקורית

לפניכם רשימת כל הפרקים של "מסע בין כוכבים" המקורית.

  • שם הסדרה וכותרות העונות מקושרים לערך הרלוונטי בוויקיפדיה הטרקית, Memory Alpha. תוכלו להשתמש בקישורים אלה כדי לקרוא עוד וגם כדי להגיע לערך של פרק מסוים.
  • מספרי הפרקים הם בהתאם לסדר המקובל, לא על-פי סדר הפקתם (אך לרוב הסדר הוא זהה).
  • לצד חלק מהפרקים תמצאו קישורים למאמרים וסקירות שעסקו בהם ישירות (ולא רק הזכירו אותם). קיימים טקסטים נוספים ברחבי האתר שנגעו בפרקים רבים אחרים, אם כי לא העמיקו בהם ולכן אינם מופיעים ברשימה זו. תוכלו להגיע אליהם דרך התגיות שבעמוד הראשי משמאל, או דרך "לקרוא" שבתפריט בראש העמוד.


"מסע בין כוכבים" המקורית (1966-1969)

The Cage 0x01

עונה ראשונה, 29 פרקים:tostitle
Where No Man Has Gone Before 1×01

The Corbomite Maneuver 1×02
Mudd's Women 1×03
The Enemy Within 1×04
The Man Trap 1×05 (הראשון ששודר)

The Naked Time 1×06
Charlie X 1×07
Balance of Terror 1×08
What Are Little Girls Made Of? 1×09
Dagger of the Mind 1×10
Miri 1×11
The Conscience of the King 1×12
The Galileo Seven 1×13
Court Martial 1×14
The Menagerie, Part I 1×15
The Menagerie, Part II 1×16
Shore Leave 1×17
The Squire of Gothos 1×18
Arena 1×19
The Alternative Factor 1×20
Tomorrow is Yesterday 1×21
The Return of the Archons 1×22
A Taste of Armageddon 1×23

Space Seed 1×24
This Side of Paradise 1×25
The Devil in the Dark 1×26

Errand of Mercy 1×27
The City on the Edge of Forever 1×28
Operation — Annihilate! 1×29

toscrewעונה שניה, 26 פרקים:
Catspaw 2×01
Metamorphosis 2×02

Friday's Child 2×03
Who Mourns for Adonais? 2×04
Amok Time 2×05
The Doomsday Machine 2×06
Wolf in the Fold 2×07
The Changeling 2×08
The Apple 2×09
Mirror, Mirror 2×10
The Deadly Years 2×11
I, Mudd 2×12
The Trouble with Tribbles 2×13
Bread and Circuses 2×14

Journey to Babel 2×15

A Private Little War 2×16
The Gamesters of Triskelion 2×17
Obsession 2×18
The Immunity Syndrome 2×19
A Piece of the Action 2×20
By Any Other Name 2×21
Return to Tomorrow 2×22
Patterns of Force 2×23

The Ultimate Computer 2×24
The Omega Glory 2×25
Assignment: Earth 2×26

tosshipעונה שלישית, 24 פרקים:

Spectre of the Gun 3×01
Elaan of Troyius 3×02
The Paradise Syndrome 3×03
The Enterprise Incident 3×04
And the Children Shall Lead 3×05
Spock's Brain 3×06
Is There in Truth No Beauty? 3×07
The Empath 3×08
The Tholian Web 3×09
For the World is Hollow and I Have Touched the Sky 3×10
Day of the Dove 3×11
Plato's Stepchildren 3×12

Wink of an Eye 3×13
That Which Survives 3×14
Let That Be Your Last Battlefield 3×15
Whom Gods Destroy 3×16

The Mark of Gideon 3×17
The Lights of Zetar 3×18
The Cloud Minders 3×19
The Way to Eden 3×20
Requiem for Methuselah 3×21
The Savage Curtain 3×22
All Our Yesterdays 3×23
Turnabout Intruder 3×24