"מסע בין כוכבים: וויאג'ר"

לפניכם רשימת כל הפרקים של "מסע בין כוכבים: וויאג'ר".

  • שם הסדרה וכותרות העונות מקושרים לערך הרלוונטי בוויקיפדיה הטרקית, Memory Alpha. תוכלו להשתמש בקישורים אלה כדי לקרוא עוד וגם כדי להגיע לערך של פרק מסוים.
  • מספרי הפרקים הם בהתאם לסדר המקובל, לא על-פי סדר הפקתם (אך לרוב הסדר הוא זהה).
  • לצד חלק מהפרקים תמצאו קישורים למאמרים וסקירות שעסקו בהם ישירות (ולא רק הזכירו אותם). קיימים טקסטים נוספים ברחבי האתר שנגעו בפרקים רבים אחרים, אם כי לא העמיקו בהם ולכן אינם מופיעים ברשימה זו. תוכלו להגיע אליהם דרך התגיות שבעמוד הראשי משמאל, או דרך "לקרוא" שבתפריט בראש העמוד.


"מסע בין כוכבים: וויאג'ר" (1995-2001)

voytitleעונה ראשונה, 15 פרקים:
Caretaker 1×01/02
Parallax 1×03
Time and Again 1×04
Phage 1×05
The Cloud 1×06
Eye of the Needle 1×07
Ex Post Facto 1×08
Emanations 1×09
Prime Factors 1×10
State of Flux 1×11
Heroes and Demons 1×12
Cathexis 1×13
Faces 1×14
Jetrel 1×15
Learning Curve 1×16

עונה שניה, 26 פרקים:
The 37's 2×01
Initiations 2×02
Projections 2×03
Elogium 2×04
Non Sequitur 2×05
Twisted 2×06
Parturition 2×07
Persistence of Vision 2×08
Tattoo 2×09
Cold Fire 2×10
Maneuvers 2×11
Resistance 2×12
Prototype 2×13
Alliances 2×14
Threshold 2×15
Meld 2×16
Dreadnought 2×17
Death Wish 2×18

Lifesigns 2×19

Investigations 2×20
Deadlock 2×21
Innocence 2×22
The Thaw 2×23
Tuvix 2×24

Resolutions 2×25
Basics, Part I 2×26

voycrewעונה שלישית, 26 פרקים:
Basics, Part II 3×01
Flashback 3×02
The Chute 3×03
The Swarm 3×04
False Profits 3×05
Remember 3×06

Sacred Ground 3×07
Future's End 3×08
Future's End, Part II 3×09
Warlord 3×10
The Q and the Grey 3×11
Macrocosm 3×12
Fair Trade 3×13
Alter Ego 3×14
Coda 3×15
Blood Fever 3×16
Unity 3×17

Darkling 3×18
Rise 3×19
Favorite Son 3×20
Before and After 3×21
Real Life 3×22
Distant Origin 3×23
Displaced 3×24
Worst Case Scenario 3×25
Scorpion 3×26

עונה רביעית, 26 פרקים:
Scorpion, Part II 4×01
The Gift 4×02
Day of Honor 4×03
Nemesis 4×04

Revulsion 4×05
The Raven 4×06
Scientific Method 4×07
Year of Hell 4×08
Year of Hell, Part II 4×09
Random Thoughts 4×10
Concerning Flight 4×11
Mortal Coil 4×12
Waking Moments 4×13
Message in a Bottle 4×14
Hunters 4×15
Prey 4×16
Retrospect 4×17
The Killing Game 4×18
The Killing Game, Part II 4×19
Vis à Vis 4×20
The Omega Directive 4×21
Unforgettable 4×22
Living Witness 4×23
Demon 4×24
One 4×25
Hope and Fear 4×26

עונה חמישית, 25 פרקים:
Night 5×01
Drone 5×02
Extreme Risk 5×03
In the Flesh 5×04
Once Upon a Time 5×05
Timeless 5×06
Infinite Regress 5×07
Nothing Human 5×08
Thirty Days 5×09
Counterpoint 5×10
Latent Image 5×11
Bride of Chaotica! 5×12
Gravity 5×13
Bliss 5×14
Dark Frontier 5×15/16
The Disease 5×17
Course: Oblivion 5×18

The Fight 5×19
Think Tank 5×20
Juggernaut 5×21
Someone to Watch Over Me 5×22
5×23ו11:59
Relativity 5×24
Warhead 5×25
Equinox 5×26

voyshipעונה שישית, 26 פרקים:
Equinox, Part II 6×01
Survival Instinct 6×02
Barge of the Dead 6×03
Tinker Tenor Doctor Spy 6×04
Alice 6×05
Riddles 6×06
Dragon's Teeth 6×07
One Small Step 6×08
The Voyager Conspiracy 6×09
Pathfinder 6×10
Fair Haven 6×11
Blink of an Eye 6×12
Virtuoso 6×13
Memorial 6×14
Tsunkatse 6×15
Collective 6×16
Spirit Folk 6×17
Ashes to Ashes 6×18
Child's Play 6×19
Good Shepherd 6×20
Live Fast and Prosper 6×21
Muse 6×22
Fury 6×23
Life Line 6×24
The Haunting of Deck Twelve 6×25
Unimatrix Zero 6×26

עונה שביעית, 24 פרקים:
Unimatrix Zero, Part II 7×01
Imperfection 7×02
Drive 7×03
Repression 7×04
Critical Care 7×05
Inside Man 7×06
Body and Soul 7×07
Nightingale 7×08
Flesh and Blood 7×09/10
Shattered 7×11
Lineage 7×12
Repentance 7×13
Prophecy 7×14
The Void 7×15
Workforce 7×16
Workforce, Part II 7×17
Human Error 7×18
Q2 7×19
Author, Author 7×20
Friendship One 7×21
Natural Law 7×22
Homestead 7×23
Renaissance Man 7×24
Endgame 7×25/26