האנטרפרייז ונושאת המטוסים, ראש בראש – מאת ליאור אביאל

Entcarספוק או ט'פול היו אומרים שההשוואה בין ספינת חלל מטיפוס "גלקסי" לנושאת מטוסים עתיקה מטיפוס "נימיץ" סותרת את השכל הישר. ההיגיון מחייב, כי אין כל טעם לחפש נקודות דמיון בין רכב הטס בחלל ורכב המיועד לשיט מימי, שכן, תפקודם שונה בתכלית. אולם, היות וטרם התחדדו אוזניי, אני מרשה לעצמי לערוך השוואה כזו, שלדעתי תעניין אחדים מכם.
להמשיך לקרוא